Hướng dẫn acvtive Windows 10 Pro 32/64 Bit

Hướng dẫn acvtive Windows 10 Pro 32/64 Bit Bước 1 : Các bạn có thể kiểm tra xem Win của các bạn đang xử dụng là win bản quyền hay win “lậu”. Các bạn có thể click chuột vào xem: cách kiểm tra win 10 bản quyền. Bước 2: Từ giao diện destop các bạn click […]

Cách kiểm tra Win bản quyền hay Win “lậu”.

Vấn đề kiểm tra Win 10 bản quyền hay Win 10 lậu không phải ai cũng biết cách thực hiện. Rất nhiều người sử dụng hệ điều hành Windows và không biết liệu máy tính của mình có phải là bản Win thật sự hay không. Hoặc trong trường hợp không sử dụng key để […]